Szolgáltatásaink

Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások 

Az 1997. évi XXXI. törvény alapján, ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti, külön szolgáltatások nyújthatók. Bölcsődénk, amennyiben személyi és tárgyi feltételi adottak, az igények felmérésével, az alapellátás prioritása mellett, a családi nevelést támogató szolgáltatásokat biztosít. Elsősorban azoknak a kisgyermeket nevelő családoknak, akik a bölcsődei ellátást nem veszik igénybe. A szolgáltatások a bölcsődés gyermekek napirendjéhez igazodva, korlátozott résztvevői létszámmal vehetők igénybe. A szolgáltatások célja, hogy segítséget nyújtson a szülők számára kisgyermekek ellátásában, nevelésében. Ezek a szolgáltatások a szülőkkel való új típusú kapcsolattartást helyezik a középpontba. Előzetes egyeztetés alapján minden egészséges kisgyermek igénybe vehet. A szolgáltatás igénybevétele előtt, minden szülővel megállapodást kötünk, mely megállapodás tartalmazza a szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a térítési díjakat, jogokat és kötelességeket. A szolgáltatások szakképzett kisgyermeknevelőink felügyeletével történik.

Időszakos gyermekfelügyelet

Kizárólag be nem töltött férőhely esetén biztosított, térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás. Célja, hogy meghatározott időtartamra szakszerű gondozást-nevelést biztosítson, azoknak a gyermekeknek, akik bölcsődei ellátásban nem részesülnek. Az időszakos gyermekfelügyeletet arra az átmeneti időre biztosítja a bölcsődénk a kisgyermek számára, amíg a szülő a napi ügyeit elintézi. Az ellátás a bölcsődei ellátás szabályai szerint, a bölcsődében érvényes szakmai program és a házirend betartásával, szakképzett kisgyermeknevelő felügyelete mellett történik.

Játszócsoport

Célja, hogy biztosítsa a családban nevelkedő gyermekek számára a szülő és a gyermek együttes játékát. A megfelelő hely biztosításával a kisgyermek mozgásfejlődése elősegíthető, és a gyermektársak között megélheti az együttes élményt, fejlődnek társas kapcsolatai és szociális fejlődése is támogatott. Olyan fejlesztő játékok kipróbálására van mód, mely a családok számára otthoni környezetben nem áll rendelkezésre. A szülők számára fontos, hogy más szülőtársaival találkozhat, megbeszélhetik a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseiket, ötleteket cserélhetnek a problémamegoldási helyzetekre. A szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe.
Ha bármi kérdése van
Hívjon minket bátran!