Kedves Szülők, Érdeklődők!

Jászfényszaru Város Önkormányzatának fenntartásában működő, Jászfényszaru Városi Bölcsőde biztosítja az ellátási területén élő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását. A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik. A Bölcsőde a munkába állást/visszatérést hivatott támogatni. Ezért elsősorban azok a gyermekek vehetőek fel, akinek szülei, törvényes képviselői munkavállalás, vagy más ok (pl: nappali rendszerű iskolai oktatás, betegség) miatt, gyermekük számára, nem tudják biztosítani a napközbeni gondozást, nevelést.

A Bölcsődei Jelentkezési Lap benyújtásának határideje a 2023/2024. nevelési évre: 2023. május 31.

A benyújtási határidő után beérkező illetve a nevelési év közben érkező kérelmeket az adott időszakban rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében tudjuk elbírálni.
​Amennyiben a szülő nem nevelési év kezdetétől (szeptember 1-től) kéri a bölcsődei felvételt, hanem későbbi időpontban, akkor a jelentkezést várólistára tudjuk fogadni.

Bölcsődei jelentkezési lap az intézményben kérhető, illetve letölthető:
https://www.jaszfenyszarubolcsode.hu/beiratkozas/

https://jaszfenyszaru.hu/intezmenyeink/bolcsode/

A jelentkezési lapokat személyesen a bölcsődébe (Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 2) kérjük beadni és online formában történő visszaküldésre is lehetőséget biztosítunk (bolcsode@jaszfelnyszaru.hu).

A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról 2023. június 30-ig, e-mailben küldünk értesítést. Ha nem tudnak e-mailt küldeni/fogadni, kérjük, az 57/950-935 telefonos elérhetőségen jelezzék részünkre.
 
Tisztelettel: Mester Ágota bölcsődevezető
 

Hol fogunk találkozni?

Jól felszerelt, és biztonságos környezetben neveljük a gyermekeket