Beiratkozás

Gyermekek felvétele
 
A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, törvényes képviselői munkavállalás miatt gyermekük számára, nem tudják biztosítani a napközbeni gondozást, nevelést. A Gyermekvédelmi törvény kiemeli az olyan kisgyermek felvételének szükségességét, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt, egészséges fejlődésük érdekében szükséges a bölcsődei gondozás-nevelés. 
A bölcsődei ellátás önkéntes alapon történő ellátási forma, mely a szülő, törvényes képviselő kérelmére - Bölcsődei Jelentkezésilap kitöltésével- történik. A gyermek bölcsődei felvételét kezdeményezhetik a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek (védőnő, gyermekvédelmi szolgálat, családgondozó, gyámhatóság, családsegítő szolgálat, a gyermek háziorvosa) a szülő, törvényes képviselő hozzájárulásával. A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető a bölcsődei ellátás igénybevételére.
A bölcsődei jelentkezés egész évben folyamatos. Azonban minden évben májusban zajlik a bölcsődei beiratkozás. A bölcsődei felvételről az intézményvezető és a bölcsődevezető dönt.
A bölcsődei jelentkezés során, ha a bölcsődébe jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehetők számát, a bölcsődevezető elutasíthatja a felvételi kérelmet.
Ellátási terület
 
Elsősorban Jászfényszaru város közigazgatási területén lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező családok gyermekeinek nyújt napközbeni ellátást a Bölcsődénk. Mivel jelentős számú a helyi cégeknél történő munkavállalás, ezért a Jászfényszarun munkát vállaló szülők gyermekeit is fogadjuk. Férőhely függvényében a környékbeli –bölcsődével nem rendelkező településeken- élő családok gyermekei is felvehetők.